Welkom bij Sprankel, school voor speciaal basisonderwijs

Sprankel is een speciaal onderwijscentrum voor kinderen in en direct om ’s-Hertogenbosch.
Wij stellen alles in het werk om uw kind(eren) zo optimaal mogelijk te begeleiden bij hun ontwikkeling.
Naast aandacht voor het zelfstandig functioneren, staan de specifieke ontwikkeling- en leerbehoeften centraal.
Samen willen wij het beste uit onze leerlingen halen en hen helpen op de weg naar volwassenheid.
 
Leerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de specifieke zorg aan de leerlingen. Daarnaast staan onderwijsondersteuners zoals de intern begeleiders, de orthopedagoog, de logopedisten en de therapeuten, de leerkrachten terzijde. 
 
Bij het bestuur, de stichting SIGNUM, zijn 24 scholen voor basisonderwijs aangesloten.
Per 1 augustus 2014 start het Passend Onderwijs; vanaf dan maken wij deel uit van SWV de Meijerij.
 
 
Wij willen u via deze website:
Duidelijk maken, waar wij voor staan.
Informeren over de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is (onderwijs en ontwikkeling).
Inzicht geven in de wijze waarop de zorgstructuur opgezet is (zorg en ondersteuning).
 
Op de website vindt u verder allerlei andere informatie en verwijzingen naar voor u interessante sites.
 
Het adres van de school is   : Kooikersweg 301
                                           5223 KE ‘s Hertogenbosch
Telefoon:                              073 8511250
Email:                                  administratie@sbosprankel.nl
Website:                               www.sbosprankel.nl
Brinnummer :                        16WC