Nieuws uit de units

PER DIRECT GEZOCHT:

Ouders/verzorgers die mee willen helpen met de luizencontroles.

De luizencontroles vinden elke week na een vakantie plaats, hoe meer gegadigden des te sneller zijn we ook weer klaar.

Interesse?

Graag laten weten bij de administratie.

Sprankelnieuws

Agenda

Welkom bij Sprankel, school voor speciaal basisonderwijs

Sprankel is een speciaal onderwijscentrum voor kinderen in en direct om ’s-Hertogenbosch.
Wij stellen alles in het werk om uw kind(eren) zo optimaal mogelijk te begeleiden bij hun ontwikkeling.Naast aandacht voor het zelfstandig functioneren, staan de specifieke ontwikkeling- en leerbehoeften centraal.

Samen willen wij het beste uit onze leerlingen halen en hen helpen op weg naar volwassenheid.
Leerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de specifieke zorg aan de leerlingen. Daarnaast staan onderwijsondersteuners zoals de intern begeleiders, de orthopedagoog, de logopedisten en de therapeuten, de leerkrachten terzijde. 
 
Bij het bestuur, de stichting SIGNUM, zijn 24 scholen voor basisonderwijs aangesloten.

Schooltijden:

maandag:  8:30-15:00 uur,  dinsdag:8:30-15:00 uur,   woensdag:  8:30-12:30uur                 donderdag:8:30-15:00 uur  en vrijdag:8:30-12:30 uur

Is uw kind ziek, geef dat dan vóór schooltijd, maar uiterlijk voor 9 uur aan ons door.
Dit kan telefonisch , indien telefonisch niet mogelijk, via de mail.

073-8511250 of administratie@sbosprankel.nl