Creatieve therapie

Sprankel kent twee vormen van vaktherapie, namelijk speltherapie en creatieve therapie.

Vaktherapie richt zich op het welbevinden van het kind en is daarmee van invloed op de totale ontwikkeling van het kind.

Daarmee heeft het een gunstig effect op de leerprestaties.

Het wordt gegeven aan kinderen met (gedrags)problemen, kinderen die zich moeilijk kunnen uiten, faalangstig zijn of een negatief zelfbeeld hebben.

Ook verlieservaringen, rouw en traumaverwerking behoren tot de aandachtsgebieden.

Vaktherapie wordt in principe individueel gegeven, maar indien nodig ook in groepsverband