Interne begeleiding

De interne begeleiders zijn op onze school een aanspreekpunt voor leerlingen, leerkrachten, ouders, interne en externe begeleiders.
Daarnaast zijn zij lid van het managementteam.
Samen met alle betrokkenen om het kind heen willen we zoeken naar de invulling van de school als een veilige en vertrouwde plek waar de kinderen en hun ouders zich welkom voelen.
De groepsleerkracht van het kind blijft in de meeste gevallen het eerste aanspreekpunt.
 
Taken waar de interne begeleiders zich mee bezig houden zijn o.a.:
- ondersteunen bij het in beeld brengen en realiseren van de onderwijsbehoeftes rondom de extra zorg van onze kinderen.
- ondersteunen bij het in beeld brengen enm realiseren van de ondersteiningsbehoeftes van leerkrachten en ouders.
- opstellen, bespreken en bijstellen van de ontwikkelingsperspectieven.
- in-en uitstroom van nieuwe en vertrekkende leerlingen
- leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen, zorgteambesprekingen
- mede vormgeven van onderwijsinhoudelijk beleid in samenwerking met de directie.
- het analyseren van de tussen-en eindopbrengsten en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opbrengsten.
- overleg met andere reguliere en speciale scholen, met het SWV en met diverse onderzoeksinstanties.
 
Soms komt het voor dat ouders dringende zaken onder schooltijd moeten bespreken, dan kunnen ze dit voorleggen aan de interne begeleider. Zij zijn via de administratie te bereiken.