Logopedie

De logopedisten bij ons op school signaleren en behandelen problemen bij leerlingen op het gebied van: taal, spraak, stem, ademhaling, vloeiendheid, gehoor, afwijkende mondgewoonten en auditieve vaardigheden.
De nadruk wordt gelegd op het voorkomen en behandelen van alle stoornissen in de communicatieve vaardigheden en/of auditieve vaardigheden om onderwijsbelemmeringen te voorkomen.

De logopedist neemt logopedische testen af om de aard en oorzaak van een stoornis vast te stellen, ontwerpt behandelplannen en voert deze uit. Daarnaast geeft ze voorlichting aan ouders en leerkrachten van kinderen met logopedische stoornissen en schrijft onderzoeksverslagen.


Logopedie in het onderwijs is laagdrempelig en snel inzetbaar. De logopedist in het onderwijs is bekend met de school, de schoolorganisatie en de andere disciplines en kan zo adequaat, doelgericht en in samenwerking met andere betrokken deskundigen oplossingen zoeken voor de leerlingen met logopedische problemen. 
Logopedie is bedoeld voor kinderen die op de een of andere manier problemen hebben met de communicatie. U kunt hierbij denken aan: het niet goed uitspreken van bepaalde klanken of woorden, onduidelijk spreken in het algemeen, het maken van slechte of onvolledige zinnen en het niet goed begrijpen van taal. Er kan ook gewerkt worden aan uitbreiding van de woordenschat of leren iets duidelijk uit te leggen zodat het kind beter kan meepraten en de lessen kan volgen in de groep.
Het ondersteunen van het leesproces is ook een onderdeel van de logopedie.
Daarnaast kunnen ook adviezen en/of behandelingen worden gegeven op het gebied van gehoor, stem, mondgedrag en stotteren. Logopedie kan zowel individueel als in kleine groepjes gegeven worden.
 
De Logopedische Behandeling:
Als een leerling geplaatst wordt voor logopedische behandeling, worden de ouders hiervan via een brief op de hoogte gesteld.
Er wordt een behandelplan opgesteld, waarin de doelen, de frequentie en de evaluatie- momenten van de behandeling vastgelegd worden. Dit plan komt ook in het leerlingdossier. In één van de eerste weken van een behandeling worden de ouders uitgenodigd het plan met de logopedist te bespreken.
De behandeling vindt op school plaats 1 of 2 keer per week. Een sessie duurt ongeveer een half uur.
Soms worden de oefeningen die gedaan zijn in een schriftje mee naar huis gegeven om thuis nog eens te herhalen. Dit is belangrijk, omdat het kind de nieuwe vaardigheden dan sneller leert. Ook in de klassensituatie komen de oefeningen terug.
Er is altijd de mogelijkheid om een behandeling bij te wonen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de logopediste die uw kind behandelt.
 
Indien u vragen heeft over logopedie kunt u ons bereiken op school.