School maatschappelijk werk

Kinderen zitten op school om te leren.

Dat gaat het best als ze zich prettig en veilig voelen. Het is de bedoeling dat ouders en leerkrachten er samen voor proberen te zorgen dat kinderen zich prettig voelen op school.

Dat lukt niet altijd. Soms hebben leerkrachten moeite om het gedrag van kinderen te sturen. Soms hebben ouders zo veel zorgen dat het moeilijk is om hun kind de aandacht te geven die het nodig heeft. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom kinderen niet lekker in hun vel zitten en het leren niet zo goed lukt. Als ouder bespreek je dat met de leerkracht. Het kan echter zijn dat je er samen niet uit komt en er méér nodig is.

Op Sprankel is een schoolmaatschappelijk werkster. Zij kan samen met ouders bespreken wat er aan de hand is en met hen bekijken wat daar aan gedaan kan worden.

Schoolmaatschappelijk werk is er voor ouders, kinderen en leerkrachten.

Problemen en vragen waar maatschappelijk werk bij kan helpen kunnen liggen op veel gebieden; waar haal je antwoorden op vragen over opvoeden, wie helpt me met mijn financiele problemen, hoe regel ik een andere woning, waar vind ik goede vrijetijdsbesteding voor mijn kind, dit zijn allemaal onderwerpen waarover maatschappelijk werk met u mee kan denken.

Als u met vragen zit kunt u bellen naar school en een afspraak maken met de maatschappelijk werkster, zij komt dan graag eens bij u langs!