MR

JAARVERSLAG 2015-2016


De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken op Sprankel.
Over Sommige onderwerpen adviseert de MR het schoolbestuur en er zijn zaken waarvoor de MR instemmingsrecht heeft.
 
De taken en bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in de "Wet medezeggenschap en Scholen".
 
Samenstelling MR SBO Sprankel
De MR van SBO Sprankel bestaat uit 4 personeelsleden en 2 ouders:
 

Contact
Het is van belang dat de leden van de MR op de hoogte zijn van wat ouders en leerkrachten vinden over schoolzaken op Sprankel.
Voor opmerkingen en suggesties kunt u rechtstreeks contact opnemen met de leden van de MR. Mailen kan ook via mr@sbosprankel.nl
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Sprankel is één van de scholen onder het schoolbestuur van Signum.
De GMR bestaat uit afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de Signum-scholen.
De leden van GMR hebben advies-en/of instemmingsrecht inzake beleidszaken opgesteld door het schoolbestuur die van toepassing zijn op alle Signumscholen.