Team

MANAGEMENTTEAM

Het managementteam is verantwoordelijk voor alle zaken betreffende Sprankel.

Het MT, bestaande uit de directeur, de IB-ers en de orthopedagoog, houden zich bezig met de beleidsmatige zaken op schoolniveau en teamniveau. Zij dragen zorg voor de schoolbrede afstemming, inplementatie en borging van alle ontwikkelingen.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. schoolplan, scholing, ontwikkeltrajecten zoals momenteel ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelperspectieven (OPP's) en zaken rondom de invoering van Passend Onderwijs.

Rob Bastiaanssen          Marloes Willems      Berbel Klatt                                                                       
Directeur                          Intern begeleider       Orthopedagoog              

 

De volgende leerkrachten zijn werkzaam op Sprankel speciaal basisonderwijs:    

Erik van Gelder               vakleerkracht GYM                          aanwezig op maandag en donderdag

Esther van den Bosch  Leerkrachtondersteuner TOP         hele week aanwezig

Gerrie van Heel              Leerkracht Unit C                             aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Jackie van Bossum      Schoolmaatschappelijk werkster  afwezig op woensdag.

Jessica Knoot               Speltherapeute                                  aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Karin van der Boom      Leerkracht Unit C                             aanwezig op maandag

Linda Roovers               leerkrachtondersteuner Unit A       hele week aanwezig

Marian Verschuren       Logopediste                                      aanwezig op maandag en dinsdag.

Margré van der Linden  Leerkracht Unit A                            aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.

Nikki van Eldijk               Leerkrachtondersteuner Unit B    afwezig op maandag

Suzanne Jansen            Leerkracht Unit C                            afwezig op donderdag

Susanne van der Spee Leerkracht Unit C                             afwezig op maandag

 

 

Dominique Durieux

Top-groep

maandag en dinsdag

administratie@sbosprankel.nl

073-8511250

Irene Spoor

Unit C

maandag, dinsdag en woensdag aanwezig

administratie@sbosprankel.nl

073-8511250

Jolanda van Engelen

Administratief medewerkster

dinsdag

administratie@sbosprankel.nl

073-8511250

Mariette Weidenthaler

Top-groep

maandag t/m vrijdag

administratie@sbosprankel.nl

073-8511250

Marloes Willems

Intern begeleider

woensdag afwezig

administratie@sbosprankel.nl

073-8511250

Rachel Moon

Facilitair medewerkster

maandag t/m vrijdag

administratie@sbosprankel.nl

073-8511250

Rob Bastiaanssen

Directeur

Maandag t/m vrijdag

administratie@sbosprankel.nl

073-8511250

Willem Kortland

Afdelingsleider ICT/Facilitaire zaken

maandag t/m vrijdag

administratie@sbosprankel.nl

073-8511250

Wilma van Raaij

Leerkracht Unit B

maandag en dinsdag

administratie@sbosprankel.nl

073-8511250