Visie

 

Het SBO is een school die bij het primaire onderwijs van een regio hoort en onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband (SWV).

Sprankel, speciaal basisonderwijs werkt samen met de basisscholen en zorgt voor kinderen die in het reguliere basisonderwijs onvoldoende tot hun recht kunnen komen.

Het samenwerkingsverband bestaat uit alle basisscholen en de SBO-school in de gemeente 's-Hertogenbosch. Soms heeft een kind zulke grote leer- en of gedragsproblemen,dat het niet meer gaat op de basisschool. Niet met alle hulp die de school zelf kan bieden en ook niet met ondersteuning. Dan is het soms beter om (tijdelijk) naar een andere school te gaan.
Dat kan een andere basisschool zijn, maar als de problematiek complexer is, kan dat ook het speciaal onderwijs zijn.
De doelstelling van het SBO is het geven van speciale aandacht aan kinderen, die dat nodig hebben. Uitgangspunt hierbij zijn de individuele zorgarrangementen met als doel terugplaatsing te realiseren, dat kan zijn in het reguliere basisonderwijs of in een zwaardere setting (REC-scholen). Vooral voor jonge leerlingen zal de opvang in principe kortdurend en/of partieel zijn.
Dat betekent een intensieve samenwerking met de school van herkomst.
Samen een zorgarrangement samenstellen en uitvoeren en samen de verantwoordelijkheid nemen en dragen. Als onderwijsinstelling willen wij alle leerlingen optimale kansen bieden om zich te ontwikkelen. Dat betekent dat ons onderwijsaanbod plannend moet zijn en wij elk kind moeten stimuleren om het optimale uit zichzelf te halen. Wij accepteren de verschillen tussen de kinderen. De basisbehoeften competentie, relatie en autonomie van kinderen staat centraal.