TOP groep

De leerkrachten van de TOP groep zijn:

Juf Mariette          &         Juf Dominique

De leerkrachtondersteuner in deze groep is:

Juf Esther

------------------------------------------------------------------------

Op Sprankel kunnen leerlingen tijdelijk worden geplaats in de TOP groep.

De Letters TOP staan voor Tijdelijk Onderwijs op een andere Plek. Het zijn leerlingen die ingeschreven blijven staan op hun school van herkomst en geen SBO beschikking hebben.

Het betreft leerlingen, die met name vanwege ernstige gedragsproblematiek niet meer in de eigen school opgevangen kunnen worden. Doel is terugplaatsing naar het reguliere onderwijs, het liefst naar de school van herkomst. Kinderen verblijven er niet langer dan 6 maanden. Er zitten in deze groep minder kinderen dan in een reguliere sbo-groep. kinderen met zeer uiteenlopende leeftijden. Het onderwijs is erg individueel gericht (maatwerk), maar ze leren ook beter samenwerken.Er is meer begeleiding door leerkrachten en ondersteuners aanwezig.