Unit B groep 5-6-7

Unit B heeft 2 juffen en een leerkrachtondersteuner

Juf Irene op maandag, dinsdag en donderdag

Juf Monique op maandag, woensdag en vrijdag.

Juf Nikki op alle dagen behalve maandag

Het onderwijs aan de jongste kinderen.
In de groep met de jongste leerlingen zitten kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar.
In deze groep zitten kinderen die problemen hebben gekend in de peuterspeelzaal, het MKD of in de groep 1 en 2 van de basisschool. Problemen hebben zich vooral voorgedaan in de spraak-taalontwikkeling, de motoriek, de leervoorwaarden of in de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Soms hebben kinderen problemen op meerder gebieden.
Kinderen komen naar school om te leren en om te spelen met andere kinderen.
Het leren op school moet boeiend en uitdagend zijn.
Kinderen moeten zich erbij betrokken voelen en moeten met plezier bezig zijn.