Leerlingenvervoer

In sommige gevallen kunnen ouders of verzorgers niet zelf zorgen voor het vervoer van hun kind naar school. Zij kunnen een aanvraag doen bij de gemeente voor taxibusvervoer naar en van school of voor een tegemoetkoming in de kosten van het openbaar of eigen vervoer. Ouders of verzorgers komen hiervoor in aanmerking wanneer hun kind zit op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of regulier basisonderwijs van een bijzondere levensbeschouwelijke richting. In de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer, die binnen de kaders van de landelijke wetgeving is opgesteld, is vastgelegd wanneer ouders/verzorgers in aanmerking komen voor een vergoeding in de vervoerskosten en/of verzorging van het vervoer.

Wat is leerlingenvervoer?

Als ouder of verzorger bent u verantwoordelijk dat uw kind dagelijks op school komt. In veel gevallen is dat geen probleem. Maar voor sommige kinderen is dat wel het geval. Bijvoorbeeld wanneer uw kind een lichamelijke of psychische beperking heeft en daardoor niet zelfstandig naar school kan.

In dat geval kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor:
een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
een vergoeding voor openbaar vervoer of aangepast vervoer, of;
aangepast vervoer met de taxibus.

Voor wie is leerlingenvervoer?

Als ouder of verzorger van een leerling van een school voor basisonderwijs van een bijzondere levensbeschouwelijke richting, (voortgezet) speciaal onderwijs, of van een gehandicapte leerling van een school voor basis of voortgezet onderwijs, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten ten behoeve van het schoolbezoek.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een dergelijke vergoeding zijn vastgelegd in de Verordening leerlingenvervoer Gemeente’s-Hertogenbosch.

Wij helpen u graag met het invullen van de formulieren of als u vragen heeft over het vervoer.